cig

КЕРІВНИЦТВО ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів – це фактори, що негативно впливають на об’єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання у процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфліктом інтересів вважається прямий особистий зв’язок між рецензентом та автором (родинні зв’язки до другого ступеня, правовідносин, шлюбу), професійні відносини або безпосереднє наукове співробітництво за останні два роки, що передують року підготовки рецензії, фінансові відносини (спільні дослідницькі гранти, патентні заявки, гонорари).

 

ПРОЦЕДУРА:

Всі особи, які мають відношення до рукопису, коментують або оцінюють цей матеріал (автори, редактори, рецензенти і читачі), повинні задекларувати наявність конфлікту інтересів.

Авторам необхідно вказати чи входять вони до складу редакційної колегії журналу, до якого подають матеріал.

Рецензенти повинні зазначити чи не мають ворожих стосунків з авторами надісланих на розгляд рукописів. Якщо через особисті відносини з автором рецензент не може об’єктивно оцінити рукопис – йому слід відмовитись від виконання завдання.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об’єктивність та достовірність оцінювання дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований під час подання – рукопис може бути відхилений.

Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлено після публікації, за необхідності, статтю може бути виправлено або видалено.