Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» заснований у 2014 році.

Засновник: Рівненський державний гуманітарний університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21161-10961Р від 16.12.2014 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16.07.2018 р. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «В» (галузі науки – педагогічні). До цього наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р. збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» був включений до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки – педагогічні).

Основна цільова аудиторія збірника: викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, вчителі, студенти.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська та польська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: сприяти дослідженню теоретичних та практичних засад організації освітньо-виховного процесу на основі інноваційних підходів у розвитку сучасної педагогічної науки, реалізації інноваційних науково-освітніх програм, надання допомоги вченим, педагогам, студентам, талановитій творчій молоді.

Періодичність: двічі на рік.

Фаховий збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

ISSN International Centre, м. Париж

CrossRef

Google Scholar

Index Copernicus

WorldCat (США)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Кожному випуску збірника і кожній статті присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), наявність якого робить наукову публікацію видимою для професійних пошукових систем та дає змогу науковцям з усього світу знаходити публікації та відстежувати цитування.