Про журнал

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА


ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

У фаховому збірнику наукових праць «Інноватика у вихованні» публікуються праці, здійснені у галузі теорії і методики освіти й виховання. Публікації спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів, сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від дошкілля і завершуючи вищою школою.

Збірник «Інноватика у вихованні» створено з метою надання можливостей науково-педагогічній спільноті щодо висвітлення результатів сучасних наукових досліджень та досвіду кращих освітянських практик; створення умов для публіцистичного обговорення та апробації теоретичних і практичних науково-методичних розвідок та організації, перебігу та результатів педагогічних експериментів.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

До журналу приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з вищезазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу виконавчим редактором.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови - призначаються інші.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. 

Передбачені терміни обробки рукопису: 

  • до 5 робочих днів - початкова оцінка рукопису (прийняття/відхилення);
  • до 30 робочих днів - рецензування та висновок рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • робота може бути прийнята у її нинішньому вигляді
  • робота може бути прийнята після незначних редакційних виправлень
  • робота може бути прийнята після врахування суттєвих змін
  • робота може бути прийнята після повного редагування та повторного рецензування
  • стаття не може бути рекомендованою до друку у журналі

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору.  Автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється. 

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Процедура апеляції: 
  1. Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.
  2. У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.
  3. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

  

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Наукове фахове видання "Інноватика у вихованні" виходить 2 рази на рік.

№ випуску Орієнтовна дата публікації випуску
1 наприкінці травня
2 наприкінці жовтня

Формування випусків: Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів. 

Кожен випуск затверджується вченою радою (склад) Рівненського державного гуманітарного університету.

  

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал постачає читачам контент у миттєвому відкритому доступі за ліцензією Creative Commons ("Із зазначенням авторства - Некомерційне використання - Поширення на тих же умовах") 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA 4.0)

Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі.

 

АРХІВУВАННЯ

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS - це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, який дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи їх веб-сайти на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи цей контент. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність іншим; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

В журналі "Інноватика у вихованні" також підтримується система LOCKSS для створення розподіленої мережі архівування серед бібліотек-учасниць проекту. Редакція дозволяє цим бібліотекам створювати архіви журналу з метою збереження та подальшого відновлення матеріалів у випадку їх втрати.

Видавничий маніфест LOCKSS


Додатково, всі файли періодично архівуються та зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.