ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ

  • Тетяна Олександрівна Павлюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: дитина дошкільного віку, дитина з особливими освітніми отребами, інклюзія, інклюзивна група, народна математика, заклад дошкільної освіти, майбутній вихователь

Анотація

Анотація. В статті здійснено аналіз стану підготовки майбутніх вихователів до використання в сучасних закладах дошкільної освіти елементів народної математики. Висвітлено погляди вчених на означену проблему із врахуванням вимог часу – навчання дітей з особливими потребами поруч зі здоровими однолітками в умовах інклюзивної групи. Розглянуто чинники, які впривають на недостантьо інтенсивне провадження інклюзивної освіти в Україні і створення простору дружнього до дітей з особливими потребами, зокрема порушеннями опорно-рухового апарату. Увагу акцентовано на підвищенні ефективності підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок відновлення методичних прийомів виховання підростаючого покоління засобами народної математики. Матеріал з народної математики органічно поєднується з сучасними методиками формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку, доповнює та раціоналізує освітній процес, а також сприяє підвищенню пізнавального інтересу до навчання.

Опубліковано
2019-11-07