СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Валентина Тюска РДГУ
Ключові слова: культура особистості, клубна діяльність, студентський клуб, майбутній педагог, професійно – педагогічна культура, професійне становлення

Анотація

.    У статті висвітлено можливості клубної діяльності, як одного із засобів, що сприяє розвитку культури майбутнього фахівця. Розкрито поняття культура та професійно – педагогічна культура педагога як основних чинників творчого становлення студентів. У дослідженні зосереджено увагу на становленні педагогічної культури майбутнього педагога.     Представлено досвід студентського клубу «Дозвілля – Soft  Skills», який діє при кафедрі культурології та музеєзнавства РДГУ. Запропоновано  дозвіллєву діяльність як засіб  формування комплексу  надпрофесійних навичок  Soft Skills за трьома ключовими функціональними напрямами : навички людей, соціальні навички та особисті кар’єрні уміння.      Діяльність клубу спрямовується на розвиток у студентів якостей творчої особистості, які роблять їх спроможними до активної участі у навчанні, а у майбутньому і у професійній діяльності. Зокрема, прищеплюється членам клубу культура мислення, формується абстрактне, понятійне, творче мислення. Проаналізовано методику організації емоційно – образних ситуацій, ситуацій – інсценізацій.  За допомогою інноваційних  форм роботи клубу майбутні педагоги оволодівають  методами абстрактного мислення, прийомами творчої уяви, інтуїції. Студенти тренують  логічне, абстрактне мислення та розвивають  пам`ять, уяву, творчу інтуїцію, винахідливість, кмітливість, увагу, майстерність планування та прийняття оптимального рішення у складних ситуаціях. З’ясовано, що сучасні форми роботи збагачують клубну діяльність професійним змістом, сприяють формуванню у студентів  готовності до професійної діяльності. Сьогодні використання технологій розвитку надпрофесійних  навичок майбутніх педагогів є невід’ємною передумовою  діяльності закладів вищої освіти. Упровадження клубної діяльності   в освітній процес дозволяє розширити можливості студентів, зокрема, їх рівень педагогічної культури.

Опубліковано
2019-11-07