ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

  • Вадим Кіндрат Рівненський державний гуманітарний університет
  • Павло Кіндрат Рівненський державний гуманітарний університет
  • Людмила Чалій Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: менталітет, духовність, національна свідомість, патріотичне виховання, студентська молодь, фізичне виховання

Анотація

Анотація. В статті висвітлено питання формування національної свідомості у студентів спеціальності «Фізична культура і спорт» в Рівненському державному гуманітарному університеті. Актуальність зумовлена доволі низьким рівнем патріотизму серед студентської молоді України. Завдання дослідження передбачали: аналіз змістовного навантаження термінів: «нація», «етнос», «ментальність», «духовність», «національна свідомість», «патріотизм»; визначення механізму формування національної свідомості у студентів; проведення аналізу патріотичного виховання студентів РДГУ.

Визначено, що генетично сформовані, підтримані й примножені вихованням, усвідомлені і закріплені в національному інстинкті самовиживання, національна свідомість, національна ментальність і національні почуття допомагають особі й національному загалові в цілому мобілізувати свої внутрішні фізичні й духовні сили у боротьбі за своє природне і суспільне виживання.

Обгрунтовано, що формування національної свідомості у студентів у процесі навчальної діяльності має відбуватися таким чином, щоб між засвоєнням знань і моральним розвитком не було розриву. Успіх цього процесу залежатиме, з однієї сторони, від змісту навчальних програм та організації розумової праці на заняттях і в поза навчальний час, а з іншої сторони, успіх залежатиме від духовного багатства самого викладача, його ерудиції, культури, прагнення і вміння пов’язувати будь-який навчальний матеріал із завданнями національного виховання з метою комплексного впливу на свідомість, почуття і поведінку студента.

Визначено, що сила і ефективність впливу на формування національної свідомості визначається тим, наскільки глибоко ідея Батьківщини проникає в духовний світ студента в період його мужніння як людини і громадянина, наскільки глибоко він бачить світ і самого себе очима патріота. Діалектична єдність трьох компонентів патріотизму: знання – переживання – вчинки і визначає глибину цього почуття.

Опубліковано
2019-11-07