ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: МЕТОД ПРОЄКТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Людмила Никонорова НАСОА, м. Київ
Ключові слова: інноваційні технології, метод проектів, навчання іноземній мові, проект, метод, методика, інновації у вищих закладах освіти

Анотація

Оскільки нові соціально-економічні умови розвитку світової спільноти спричинили зміну вимог до професійної підготовки фахівців, то перед системою освіти постає проблема якісної підготовки конкурентоспроможних компетентних фахівців нового рівня, зорієнтованих на особистісне самовдосконалення і професійне зростання. Саме тому слід згадати про метод проектів, який як педагогічна технологія, включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових та проблемних методів. Основна мета цього методу полягає в наданні студентам можливості самостійного надбання знань в процесі вирішення практичних завдань або проблем, що вимагає інтеграції знань з різних предметних областей. У навчанні англійської мови метод проектів надає можливість студентам використовувати мову в ситуаціях реального повсякденного життя, що сприяє кращому засвоєнню і закріпленню знань іноземної мови. У статті наводяться ключові умови, які слід враховувати, плануючи роботу з навчальним проектом з іноземної мови, а також труднощі, які можуть виникнути під час використання цієї методики. Проектна діяльність студентів зорієнтована на розкриття особистості, розвиток інтересу до навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей в процесі вирішення будь-якої проблеми.

Опубліковано
2020-05-30