ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Валентина Коваленко Луцький національний технічний університет
Ключові слова: самостійна робота, освітній процес, навички, сервіс Google Classroom, дидактичні умови, онлайн навчання

Анотація

Підготовка фахівця, який творчо мислить, самостійно поповнює свої знання та застосовує їх на практиці є основним завданням сучасної вищої школи. Однією з форм організації освітнього процесу у вищому закладі освіти, яка особливо затребувана на даний час, є самостійна робота студентів (СРС). Впровадження її в навчальний процес є невід’ємною складовою вивчення кожної дисципліни. Успішність здійснення СРС пов’язана з виконанням таких організаційних умов, як: забезпечення співвідношення обсягів аудиторної і самостійної роботи; підготовка навчальних матеріалів і забезпечення студентів методичними і навчальними завданнями, здійснення контролю і керівництво самостійною роботою студентів. В статті проаналізовано та представлено можливості використання інноваційного сервісу Google Classroom для ефективної організації поза аудиторної СРС з іноземної мови у ЗВО. Інтерфейс програми оптимізований для роботи на мобільних пристроях, тому студенти можуть навчатися будь-де і будь-коли. Результативність СРС передбачає: індивідуалізацію та автономність навчання; високу внутрішню мотивацію; регуляцію пізнавальної діяльності; вміння самостійно виконувати різні типи завдань і здійснювати самоконтроль і самооцінку, – тому можна впевнено стверджувати, що Глобальна система надає необмежені можливості і ресурси для задоволення загальнодидактичних принципів організації самостійної роботи студентів.

Опубліковано
2020-05-30