РОЛЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • Юлія Мосіна Дніпровський національний унівеситет залізничного транспорту ім.академіка В.Лазаряна
Ключові слова: візуалізація, мультимедійна презентація, ментальні (інтелектуальні) карти, інфографіка, скрайбінг, освітній процес

Анотація

Анотація. Стаття присвячена аналізу методів візуалізації навчальної інформації як відносно нової тенденції в сучасному освітньому процесі. Наведено приклади способів візуалізації учбового матеріалу і причини, чому ці способи слід застосовувати у процесі навчання студентів. Особлива увага приділяється таким методам візуалізації, як мультимедійна презентація, ментальні (інтелектуальні) карти, інфографіка, скрайбінг. Обговорюються перспективи і роль візуалізації в сучасному освітньому просторі.

Завдяки інтелектуалізації інформаційного простору та впровадженню нових технологій з’являється суспільство нового типу, яке характеризується іншими способами сприйняття інформації, ніж традиційно застосовувались при навчанні. Опора на образ забезпечує ефективність вивчення, відтворення і подальший розвиток власного досвіду, мислення, діяльності, отже стимулом для розумових процесів є об'єкти, що сприймаються візуально, тобто візуальні навчальні матеріали. Основна мета візуалізації – це підтримка логічних операцій на всіх етапах навчальної діяльності. Серед функцій візуалізації також є розвиток і концентрація уваги, асоціативне мислення, підвищення інтересу до пізнання тощо. Візуальні схеми подання інформації мають різноманітні стилі та утворюють поєднання концептуальних та графічних елементів. Різноманітність властивостей та механізмів дії, диференціація форм та функцій наочних засобів дозволяють включати їх у навчальну діяльність з урахуванням педагогічної доцільності, завдань, умов та ситуацій. Активне використання засобів візуалізації у викладанні іноземних мов допомагає одночасно впливати на кілька каналів сприйняття інформації студентом, забезпечуючи посилення уваги та ефективність засвоєння та запам'ятовування нового матеріалу, адже інформація подається у стислому за формою та великому за обсягом форматі.

Опубліковано
2020-05-30