ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Наталія Михальчук каф. практики англійської мови РДГУ
  • Ернест Івашкевич каф. практики англійської мови РДГУ https://orcid.org/0000-0001-7219-1086
Ключові слова: інноваційні засоби, тестування, передтекстовий етап, текстовий етап, післятекстовий етап, етап виконання мовленнєвих вправ

Анотація

У статті було запропоновано інноваційні засоби, які використовуються на уроках іноземної мови з метою тестування знань, умінь та навичок учнів, які не лише допомагають вчителеві контролювати процес навчання підлітків, але й були спрямовані на розвиток особистості школярів. У цій статті ми запропонували етапи діяльності учнів з текстовим матеріалом, які ґрунтуються не лише на текстовій інформації, але й на особистому досвідові підлітків.

Було показано, що перший етап (передтекстовий) слід реалізовувати перед читанням тексту. Вправи на цьому етапі мають бути спрямовані на прогнозування змістової та смислової інформації тексту, а також на усунення можливих труднощів фонетичного, лексичного та граматичного характеру. Другий етап (текстовий) передбачає читання мовчки всього тексту. Процес читання може здійснюватися в класі або вдома за вказівкою вчителя. Третій етап (після текстовий) передбачає виконання завдань з метою контролю розуміння змісту прочитаного тексту, а також виконання школярами вправ, спрямованих на опанування учнями мовних засобів, які забезпечуватимуть навички роботи учнями з текстовими фреймами, вміння будувати на їхній основі власні висловлювання на рівні фразової або надфразової єдності. Четвертий етап – етап виконання мовленнєвих вправ, мета якого – розвивати в учнів уміння складати вільні усні монологи на основі смислової інформації тексту. Підлітками виконуються вправи одночасно із розв’язанням проблемних завдань, які ґрунтуються не лише на інформації тексту, а й на власному досвідові учнів.

Запропоновано інноваційні засоби перевірки підлітками прочитаного матеріалу. Зазначено, що переклад як різновид тесту може бути диференційований залежно від характеру джерела тексту, способу його презентації, попередньої методичної роботи з учнями та організації діяльності на уроці. У середній школі всі типи текстів можуть використовуватися з точки зору їх змістової структури – описовий, розповідний та інформаційний тести тощо. Зміст тексту може бути відтворений повністю або скорочено, може бути як абстрактним, так і вибірковим.

Наступний вид тестового завдання – коментар. Сутність цього виду тесту полягає в тому, що доповідач після отримання певної інформації пояснює своє ставлення до тексту та висловлює у зв’язку з цим свою думку узагальнюючого або оціночного характеру. Прикладами завдань створення коментарів можуть бути, наприклад, запрошення, театральна програма, реклама, статті в газетах чи журналах, міжнародні заходи, жартівливі малюнки тощо.

Опубліковано
2020-05-30