ПОШУК ЯК КЛЮЧ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ НАВЧАННЯ

Ключові слова: пошук, пошуково-дослідне навчання, критичне мислення, таксономія Блума, запитання

Анотація

Незважаючи на те, що критичне мислення є життєво важливим навиком не лише під час навчання в університеті, а й у повсякденному житті, студенти часто не готові до нього, розпочинаючи навчання у вищих закладах освіти. Ось чому так необхідно пояснити, як використовувати практичні стратегії розвитку цих навичок для успішного академічного життя. Перш за все, вчителі повинні завжди мати на увазі таксономію Блума, оскільки це допомагає їм знайти правильний спосіб навчання, показуючи найближчі та найдальші цілі в їх роботі. Рівні починаються від найпростіших і переходять до найскладніших, показуючи, що ніхто не може здобути вищий рівень без оволодіння нижчими і що їх здобуття необхідне для виховання критично мислячих студентів.

Формування навчання через пошук – це постійна робота, яка виховує студентів із глибшим розумінням важливості знань. Будучи переконаними, що вагомим інструментом формування навчання через пошук є суттєві питання, що сприяють та мотивують навчання, автори розробили деякі рекомендації, які можуть заохочувати пошуково-дослідний навчальний процес та залучати до нього студентів Це перетворення уроку на створення проекту; припинення критики і висловлювання експертної оцінки; планування запитань; надавання значення еволюції студентських запитань.

Оскільки пошуково-дослідне навчання підвищує самостійність та співпрацю учнів та допомагає створити середовище, зосереджене скоріше на дослідженні, а не відтворенні інформації, автори вважають, що викладачі повинні зосередитись на техніці формулювання питань. Крім того, було виділено чотири фази пошуково-дослідного навчання, такі як: взаємодія (завдання цього етапу – залучення студентів до процесу. Під час цієї фази важливо зосередити увагу на необхідності пошуку), уточнення (завдання цього етапу – узагальнення та категоризація навчання за підтримки вчителя або експерта), опитування (головна ідея – ставити питання для того, щоб продовжувати самостійний пошук), проектування (створити релевантний та цікавий результат з метою підтвердження пошуку). Також всі ці фази було детально описано.

Опубліковано
2020-05-30