ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Валентина Шахрай Інститут проблем виховання НАПН України
Ключові слова: батьківство, відповідальне батьківство, готовність, формування, старшокласники, позитивне ставлення до батьківства, батьківська любов, батьківська компетентність

Анотація

У статті наголошено на важливості дослідження проблеми формування готовності старшокласників до відповідального батьківства в умовах, коли батьківство в Україні має ряд негативних проявів (насильство над дітьми, високий рівень розлучуваності подружніх пар, раннє материнство тощо). До основних понять, що розкривають процес формування готовності старшокласників до відповідально батьківства, віднесено: батьківство, відповідальне батьківство, позитивне ставлення до батьківства, репродуктивна культура, батьківська любов, батьківська компетентність, готовність до відповідального батьківства старшокласників. Визначено, що відповідальне батьківствоце інтегративне утворення особистості, що включає сукупність позитивних ставлень, установок і очікувань індивіда як батька, батьківські почуття, насамперед батьківську любов, оволодіння педагогічними компетенціями. З’ясовано, що готовність до відповідального батьківства старшокласників передбачає сформованість у них комплексу якостей, що поєднує позитивне ставлення до батьківства, наявність знань, навичок і вмінь з основ репродуктивної культури і сімейної педагогіки, емоційну розвиненість та усвідомлення відповідальності, як майбутнього батька, перед дітьми, сім’єю, суспільством. У висновках вказано, що завданням подальших розвідок буде визначення форм, методів виховної роботи з формування готовності старшокласників до відповідального батьківства на базі понять, що розглянуті в статті.

Опубліковано
2020-05-30