ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПОНЯТЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Маргарита Козир Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Аліна Мелащенко студентка 6 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-5120-428X

DOI:

https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.292

Ключові слова:

Ключові слова: бесіда, діалог, дошкільний вік, казка, міркування, морально-етичні поняття, педагогічні умови, формування, цінності.

Анотація

У статті авторами теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування морально-етичних понять у дітей старшого дошкільного віку на матеріалі казок В.О. Сухомлинського; охарактеризовано морально-етичне виховання дошкільників як складний і довготривалий процес, який охоплює весь період дитинства і продовжується в дорослому житті та розглядається в його кінцевому результаті як сформованість морально-етичної вихованості. Згідно з державними документами про освіту визначено, що провідним завданням дошкільної освіти є всебічний розвиток людини як особистості, як найвищої цінності суспільства; виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, збагачення їхнього культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями. На основі проведеного дослідження сформульовано й розглянуто протиріччя, що виникли між: необхідністю формування всебічно розвиненої й морально вихованої особистості, яка відображає ментальність українського народу, та реальним рівнем сформованості морально-етичної вихованості дітей дошкільного віку; нагальною потребою вдосконалення змісту, форм і методів морально-етичного виховання в ЗДО і відсутністю цілісного дослідження, присвяченого формуванню морально-етичної вихованості дошкільників засобами казок В.О. Сухомлинського; потребою в інтеграції виховних можливостей педагогів і батьків з морально-етичного виховання дошкільників.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21