ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Жанна Григорівна Стельмашук РДГУ

DOI:

https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.309

Ключові слова:

емоційний інтелект, розвиток, учитель початкової школи, чинники, педагогічні умови

Анотація

У статті на основі здійсненого теоретичного аналізу  розглянуто сутність  поняття  «емоційного інтелект». Уточнено, що  емоційний інтелект майбутніх учителів початкової школи являє собою  сукупність здібностей, здатностей, знань, умінь і навичок, що дають змогу особистості розуміти власні емоції та емоції інших людей,  управляти власними емоціями, створювати сприятливу емоційну атмосферу в процесі педагогічного спілкування.

Доведено неоднозначність поглядів учених щодо можливості розвитку емоційного інтелекту. З’ясовано, що у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях виділяють дві групи передумов розвитку емоційного інтелекту: біологічні (функціональна асиметрія мозку, властивості темпераменту та когнітивні здібності) та соціальні (умови родинної соціалізації, особистісні установки, власна активність особистості та її релігійність). 

Схарактеризовано біологічні передумови розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи, його  вікові закономірності розвитку в онтогенезі.

На основі застосування методів теоретичного аналізу, синтезу та узагальнення  обґрунтовано педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту у майбутніх учителів початкової школи  (розуміння майбутніми учителями сутності емоційного інтелекту як важливої складової особистісної самореалізації та успішної професійної діяльності; створення сприятливого освітнього середовища в закладі освіти; впровадження в освітній процес закладу вищої освіти активних форм, методів та засобів його розвитку). 

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21 — Оновлено 2021-01-05

Версії