ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ: МОВНА НОРМАТИВНІСТЬ У КОТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Natasha Victorivna Hrona Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка
Ключові слова: педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського, зовнішнє незалежне оцінювання,, текст, мовні норми, анормативи,, лексичні, граматичні помилки, мовні вправи

Анотація

 

Анотація. Стаття акцентує увагу на актуальності педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в контексті проблем дотримання мовних норм у власних висловленнях учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Наголошено на необхідності та важливості використання поглядів педагога щодо вивчення української мови. Слушними є думки В. О. Сухомлинського, який радить вдумливо й багато працювати над тим, аби слово жило в дитячій творчості, у спілкуванні, бо вважав це однією з умов загальної та педагогічної культури шкільного життя.

Автор вважає, що створення досконалих текстів є складним аналітико-синтетичним процесом, спрямованим на досягнення результату пізнавальної діяльності.

Доведено, що процес підготовки до створення власних висловлень не можна вважати достатнім, якщо учнів/студентів не залучено до практичної діяльності з вивчення та вдосконалення мовних норм. Тому, щоб запобігти вживанню лексичних і граматичних анормативів у текстах-роздумах, доцільно  застосовувати на заняттях різноманітні мовні вправи.

Щоб правильно орієнтувати здобувачів освіти у виборі мовних засобів, педагог має бути добре обізнаним із сучасними процесами розвитку мови, труднощами, які виникають у засвоєнні учнями/студентами знань про норми української літературної мови, уміло застосовувати різноманітний комплекс методів.

Науковий  пошук дав можливість виокремити  провідні  напрями  роботи для формування норм літературної мови як еталона правильності мовлення, основної умови реалізації найважливішої функції мови — комунікативної.

Спираючись на ідеї В. О. Сухомлинського ми переконалися, що українська  мова  має  виразні індивідуальні  риси  на  різних  мовних  ярусах, тому анормативи є свідченням недостатнього опанування мовних норм.

 

Опубліковано
2019-11-07