МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Наталія Семенівна Побірченко Державний вищий навчальний заклад імені Вітелона в Легніци
Ключові слова: В. О. Сухомлинський, гуманістичне виховання, концепція гуманістичного виховання, методичні аспекти.

Анотація

У статті розкрито ключові методичні аспекти концепції гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського, головною метою якої є дитина, формування її внутрішнього світу, прищеплення високих духовних потреб, забезпечення всебічного розвитку. Автор розглядає систему поглядів великого педагога-гуманіста на виховання дитини, які можуть бути використані сучасними вчителями у практичній діяльності. Серед ключових методичних аспектів концепції визначено, насамперед, бачення дитини як найдорожчого скарбу у світі, який потребує любові, поваги, віри, доброзичливості, тепла і розумної вимогливості (принцип дитиноцентризму); єдність сім’ї і школи у виховному процесі; уміння вчителя спілкуватися з учнями, знаходити духовні точки дотику у взаєминах з дітьми, аби мати на них позитивний вплив; значення ролі керівника школи у створенні в колективі високої духовності, родинної теплоти і творчої атмосфери.

Опубліковано
2019-11-07