ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  • Ольга Андріївна Козлюк РДГУ
Ключові слова: інклюзія, інклюзивні цінності, толерантне ставлення, виховання толерантного ставлення, дошкільники з особливими потребами

Анотація

Анотація. У статті обґрунтовується актуальність виховання толерантного ставлення до дошкільників з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Вказується на необхідність переоцінки поглядів і усталених стереотипів на дитину з особливими освітніми потребами та втілення інклюзивних цінностей в умовах освіти для сталого розвитку. Автор у статті виходить з позиції, що впроваждення інклюзивної освіти сприяє соціалізації як звичайних дітей, так і дітей з особливими освітніми потребами. Оскільки вона сприяє формуванню у здорових дітей толерантності до фізичних і психічних недоліків однолітків, формуванню почуття взаємодопомоги і прагнення до взаємодії, а у дітей з особливими потребами спільне перебування веде до формування позитивного ставлення до своїх однолітків, адекватної соціальної поведінки, більш повного розкриття та реалізації потенціалу розвитку і навчання. Розкриваються особливості формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в умовах групи інклюзивного закладу дошкільної освіти, шляхом реалізації основних педагогічних умов, серед яких: гуманізацію взаємин між дорослими та батьками; створення позитивного емоційного клімату взаємин дітей у колективі. Вказується на необхідність здійснення комплексного підходу до виховання толерантного ставлення: формування знань, розвиток умінь толерантного ставлення до однолітків, закріплення умінь толерантного ставлення до однолітків та їх перенесення у різні ситуації спілкування. Визначено перспективи подальших розвідок, які пов'язанні з подальшим пошуком ефективних методів і прийомів виховання дітей з особливими освітніми потребами.

 

Опубліковано
2019-11-07