ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Людмила Василівна Козак Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Тетяна Луцик магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта», Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: дошкільна освіта, дошкільний вік, інновації, педагогічні інновації, LEGO education, STEAM навчання, дошкільник,, нововведення, розвиток, методика, технологія

Анотація

Анотація. У статті висвітлено актуальність питання використання педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку; доведено, що сучасним дітям застосування нових технологій, методів та форм навчання й виховання необхідне задля полегшення отримання знань, умінь та навичок; наголошено на необхідності організації навчання через гру; проаналізовано наукові дослідження стосовно питань застосування педагогічних інновацій у роботі з дітьми дошкільного віку; розкрито зміст понять інновації та педагогічні інновації; охарактеризовано особливості інноваційних методів і форм навчання та виховання дітей; подано характеристику педагогічних інновацій в галузі дошкільної освіти; визначено найбільш використовувані інноваційні методики, технології, програми розвитку дошкільників; представлено закордонний досвід використання інновацій, охарактеризовано нововведення в закладах дошкільної освіти різних країн; показано, що системи дошкільної освіти за кордоном мають свої особливості та власний перспективний досвід; встановлено, що спільним для дошкільних закладів європейських країн є особлива увага до створення розвивального середовища та організація різних видів діяльності, що сприяють загальному розвитку дитини, підготовці її до життя та навчання в школі.

Опубліковано
2019-11-07