АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

  • Клавдія Джеджера РДГУ
Ключові слова: академічна доброчесність, принципи академічної доброчесності, цінності академічної доброчесності, порушення академічної доброчесності, порядність,, навчальна порядність, наукова порядність

Анотація

У статті висвітлюється сутність академічної доброчесності, окреслюються притаманні їй цінності, надається перелік можливих порушень з боку учасників освітнього процесу та санкцій щодо них.

Презентуються результати опитування майбутніх вихователів стосовно їх обізнаності з проблемою академічної доброчесності та ставлення до цієї норми, які засвідчують недостатній рівень усвідомлення ними відповідальності за якість навчання та отриманої підготовки, принципів і правил доброчесності студента як майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти.

Визначаються можливості підвищення рівня академічної доброчесності учасників освітнього процесу шляхом її інституалізації у чинному законодавстві, вироблення доброчесної ідеології закладу вищої освіти та створення в ньому доброчесного середовища, розвитку особистісного духовного потенціалу учасників освітнього процесу через просвітництво, націлене на сприяння осягненню і прийняттю сенсу академічних чеснот, усвідомленню їх цінності та необхідності, їх реалізації в педагогічній, науковій, навчально-пізнавальній діяльності. Пропонується розв’язання проблеми виховання академічної доброчесності майбутніх вихователів, яке полягає у виробленні етичних стандартів доброчесної поведінки студента, вихователя закладу дошкільної освіти; ознайомлення з сутністю, принципами та правилами академічної доброчесності, а також з можливими порушеннями притаманних їй норм та санкціями щодо них у закладах вищої та дошкільної освіти; культивування доброчесності в діяльності учасників освітнього процесу, заохочення до моральних вчинків, виховання поваги до себе та до інших, відповідальності за результати навчання.

Опубліковано
2019-11-07