ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

  • Наталія Володимирівна Федорова РДГУ
Ключові слова: гуманістична педагогічна позиція, компоненти та критерії гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда, методи діагностики, емоційно-ціннісний компонент

Анотація

У статті аналізуються концептуальні засади формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки. Гуманістична педагогічна професійна позиція майбутнього логопеда розглядається як установка на особистість дитини, її розуміння і прийняття та здатність здійснювати різні види міжсуб’єктної взаємодії. Визначаються компоненти та критерії гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда та рівні її сформованості у студентів. Описуються методи діагностики та аналізується рівень сформованості емоційно-ціннісного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Для експериментального дослідження особливостей сформованості у майбутніх логопедів гуманістичної педагогічної позиції було використано цілий комплекс методів: анкетування, бесіди, тривале спостереження, проективні методики. Аналіз отриманої інформації дозволив визначити рівні сформованості у студентів кожного зі структурних компонентів досліджуваного явища.

Висновки. Результати діагностики засвідчили недостатній рівень  сформованості компонентів гуманістичної педагогічної позиції в майбутніх логопедів. Такі висновки спонукають до вивчення ефективних шляхів з формування гуманістичної педагогічної позиції в майбутніх логопедів.

Опубліковано
2019-11-07