МИСТЕЦЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Вікторія Прокопчук (Дикало) РДГУ
Ключові слова: краєзнавство, мистецьке краєзнавство, музичне краєзнавство, шкільне краєзнавство, педагогічне краєзнавство, фольклорна музична традиція, регіональний підхід, міждисциплінарність.

Анотація

У статті представлено системний погляд на мистецьке краєзнавство як на цілісне культурне явище й синтезований феномен. На основі науково-проблемного підходу здійснено аналіз, розкрито сутність та зміст понять «краєзнавство», «шкільне краєзнавство», «педагогічне краєзнавство», а також понять «музичне краєзнавство» та «мистецьке краєзнавство» як невід’ємної складової краєзнавчої науки й цілісного культурного феномену Волинського краю. З’ясовано роль музичного краєзнавства, як складника мистецького краєзнавства та важливої складової національно-патріотичного виховання молоді, що є стратегічним завданням української держави й головним напрямом освітньої виховної роботи в підготовці педагогів усіх мистецьких спеціальностей у вищому навчальному закладі. Виокремлено педагогічні аспекти краєзнавства як основи мистецького краєзнавства та фундаменту української етнопедагогіки, народознавства й національного виховання у діяльності й творчому доробку видатних педагогів та діячів української культури. Музичне краєзнавство розглядаємо у двох аспектах: як наукову галузь й зміст музичної культури краю у краєзнавчому ракурсі та як навчальну дисципліну у вищому навчальному закладі.

Опубліковано
2019-11-07