АНАЛІЗ УРОКІВ – ОСНОВА УСПІШНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДИРЕКТОРА ПАВЛИШСЬКОЇ ШКОЛИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Валентина Федяєва Херсонський державний університет
Ключові слова: управлінська діяльність, науково-методичне забезпечення, відвідування та аналіз уроку, педагогічна система, типи і структура уроку

Анотація

У статті розкрито особливості методичної роботи директора Павлишської школи В.Сухомлинського у процесі творення власної педагогічної системи, зокрема – дидактики у якій урок посідав провідне місце. 

Розробивши теоретичні засади уроку, виокремивши нові його форми проведення (уроки мислення, уроки на природі, уроки творчого розвитку і зростання), вчений весь час працював над втіленням актуальних педагогічних завдань, удосконалюючи саме класно-урочну систему навчання. Особливість його вчення полягала в єдності розв’язання на уроці як дидактичної мети так і виховної. У дослідженні акцентується увага на тому, що відвідування й аналіз уроків вчителів стали  основою в управлінській та науково-методичній діяльності директора. Адже  в процесі підготовки, проведення й аналізу уроку формувалася й розвивалася педагогічна майстерність вчителя.

В аналізі уроку В.Сухомлинський виокремив такі складові: творчий характер, організації навчально-виховного процесу; залучення на уроці до повноцінного навчання кожного учня; відповідність структури, методів і засобів навчання відповідності індивідуальним та віковим особливостям дітей та інше, що дало в цілому йому створити школу – наукову лабораторію у якій кожен від директора до учня міг успішно розвиватися, творити, знаходити відповіді на актуальні життєві  питання.

У публікації підкреслено, що особливу  увагу у підготовці, проведенні й аналізу уроку, В.Сухомлинський приділяв молодим вчителям. Не просто відвідував, а готувався з вчителями-початківцями до уроків, аналізував прорахунки, планував наступний урок, разом з вчителем радів зростанню педагогічної майстерності.

В цілому, у статті утверджується думка, що урок має посідати провідне місце в управлінській діяльності директора школи, становити основу його науково-методичного та організаційно-педагогічного забезпечення і що саме цим питанням необхідно приділити належну увагу у сучасній системі підготовки вчителя і керівника школи.

Опубліковано
2019-11-07