МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПРИОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК ПЕДАГОГІКИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НАСТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ США

  • Аліна Паукова Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: медіаграмотність, медіатехнології, медіаосвіта, критичне мислення, інформаційний захист

Анотація

Різноманітні види медіа ресурсів відіграють домінуючу роль в житті підростаючого покоління. Незважаючи на позитивну роль і можливості, які надають інформаційні технології, з кожним днем збільшується їх негативний вплив. Цим визначається актуальність формування та розвитку медіаграмотності у дітей. Тому в статті розглянуто основні питання формування та практики медіаграмотності в США. Автор надає масив публікацій, у яких розглянуто історію і розвиток медіаосвіти та медіаграмотності США зарубіжніми й українськими авторами. Надається детальний опис терміна «медіа» та розглядаються види медіа. У статті визначено та проаналізовано терміни «медіаосвіта» та «медіаграмотність». Автор розглядає вплив медіа повідомлень: питання громадської охорони здоров'я, таких як ожиріння, знущання і агресія, низька самооцінка, депресія, негативний образ тіла, ризикована сексуальна поведінка, зловживання наркотичними речовинами і алкоголем, вживання тютюнових виробів, всі види кіберзалякування. Автор висвітлює шкільну медіаосвіту в США, яка є офіційно інтегрованою в навчальні програми у всіх п'ятдесяти штатах країни в навчальні дисципліни. Надається аналіз методів, прийомів і технік у навчальному процесі для розвитку медіаграмотності учнів. Автор розкриває технологію «П'ять ключових питань і принципів» для аналізу медіа повідомлень, якими діти повинні керуватися, аналізуючи медіа повідомлення. У статті розглядаються ключові концепції медіаграмотності, які дозволяють учням мати більш глибоке і критичне розуміння медіа повідомлень. Ці концепції призначені для медіа-практиків, шкільних навчальних програм 1-12 класів, батьків, професорів, консультантів, художників, працівників ЗМІ. Висвітлюється метод новинної грамотності і поточних подій та його використання в різних навчальних предметах та курсах.

 

Опубліковано
2019-11-07