ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Юлія Василівна Шалівська РДГУ
Ключові слова: молодий педагог, адаптація, професiйна адаптація, етапи професійної адаптації, компоненти професійної адаптації, система організаційно-педагогічних заходів

Анотація

Сучасна освіта, що безперервно перебуває в режимі реформування, потребує фахівців, здатних не лише пристосовуватись до таких умов, а й уміти навчатись упродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві на кожному етапі його розвитку. Традиційний розрив в теорії і практиці під час підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти призводить лише до часткового усвідомлення молодими фахівцями сутності виконання різних видів професійної діяльності. Відтак, педагоги – вчорашні випускники потребують обов’язкового проходження професійного навчання безпосередньо на робочому місці, підтримки й допомоги колег, досвідченого педагога-наставника, тобто професійної адаптації до нового соціального статусу й нових умов, застосування й удосконалення сформованих компетентностей для здійснення продуктивної педагогічної діяльності. Питання професійної адаптації не є новими, однак залишаються об’єктом розгляду багатьох науковців. У статті проаналізована проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях. У результаті психолого-педагогічного аналізу літературних джерел з’ясовано сутність понять «молодий педагог», «адаптація», «професійна адаптація», виділено сутнісні ознаки цього феномена, розглянуто етапи та структурні компоненти професійної адаптації. Особлива увага звертається на необхідність розробки системи організаційно-педагогічних заходів не лише з боку закладів середньої, а й вищої освіти.

Опубліковано
2020-05-30