РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Надія Михайлівна Гринькова Рівненський державний гуманітарний університет
  • Жанна Стельмашук Рівненський державний гуманітарний університет
  • Аліна Ваколюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: волонтерство, волонтерська діяльність, благодійництво, особистість майбутнього вчителя початкової школи, професійна компетентність, Нова українська школа, студентський волонтерський центр «Від серця до серця»

Анотація

Анотація. У статті обґрунтовано роль волонтерської діяльності у становленні особистості майбутнього педагога початкової школи. Здійснений аналіз нормативно-правових документів з питань освіти дав змогу констатувати, що вчителем повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи. З’ясовано, що волонтерська діяльність є способом підтримки, піклування, надання допомоги тим, хто потребує. Схарактеризовано досвід діяльності студентського волонтерського центру «Від серця до серця», який засвідчив значний потенціал волонтерської діяльності як одного із шляхів формування особистості майбутнього педагога Нової української школи. Практично доведено, що благодійна діяльність має значний потенціал для розвитку базових моральних цінностей особистості, соціальної компетентності студентів педагогічного факультету (навичок взаєморозуміння, співпраці; поваги, толерантності, емпатії, відповідальності, уміння працювати в групах); сприяє розвитку лідерських якостей, творчого потенціалу, критичного мислення;  сприяє удосконаленню педагогічної майстерності, розвитку стресостійкості та емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи.

Констатовано, що волонтерська діяльність є одним із головних напрямів діяльності закладів вищої освіти і відіграє важливе значення для підготовки майбутнього вчителя початкової школи, його саморозвитку та самовдосконалення.

Опубліковано
2020-05-30