Формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології засобами дидактичного проектування

Автор(и)

  • Наталя Кошелева Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (м. Бахмут)

DOI:

https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.282

Ключові слова:

професійно-педагогічна компетентність, методична компетентність, майбутні викладачі психології, дидактичне проектування, методика викладання психології

Анотація

Анотація. У статті висвітлюється актуальна проблема формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології, яка є важливою складовою їхньої професійно-педагогічної компетентності. Обґрунтовано необхідність запровадження практико орієнтованого підходу до викладання дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі». Запропоновано використання засобів дидактичного проектування у процесі викладу практичної частини даної дисципліни з метою формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології. Описано структуру процесу розробки дидактичних проектів з психологічних дисциплін. Сформульовано методичні пропозиції щодо змістового наповнення кожного з етапів дидактичного проектування. У результаті виконання дидактичних проектів майбутні викладачі психології отримують практичні навички виконання різноманітних видів методичної діяльності. Розроблені дидактичні проекти мають бути реалізовані під час педагогічної (асистентської) практики, що підвищує ефективність її проходження магістрантами. Запропонований підхід переводить у практичну площину всі отримані ними теоретичні знання з методики викладання психології, забезпечує свідоме та обґрунтоване виконання методичної діяльності, усуває труднощі, пов’язані з підготовкою до проведення занять, і сприяє формуванню методичної компетентності майбутніх викладачів психології.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21