ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Наталя Дмітренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.288

Ключові слова:

Ключові слова: автономне навчання, професійно орієнтоване англомовне спілкування, майбутні вчителі математики, експериментальне навчання, варійована умова.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена проблемі експериментальної перевірки ефективності методики автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики. У статті описані етапи експериментального навчання, а саме: підготовчий етап, етап реалізації та результативний етап; визначенні мета, завдання та гіпотеза експериментального навчання; сформульовані варійована і неварійовані умови експериментального навчання. Варійованою умовою експериментального навчання є послідовність етапів у процесі застосування двох експліцитних моделей навчання стратегій на основі інструкцій «зверху-вниз» і «знизу-вверх» в розробленій методичній системі автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики. Порівняльний аналіз отриманих результатів свідчать про наявний приріст у всіх експериментальних групах, що підтверджує припущення про доцільність комбінування двох варіантів експліцитних моделей на основі інструкцій «зверху-вниз» і «знизу-вверх». Аналіз результатів післяекспериментального зрізу засвідчує сформованість професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності на рівні володіння мовою В2, а також суттєвий приріст у знаннях, навичках і вміннях учасників експериментального навчання щодо рівня компетентності в автономному навчанні й рівня володіння стратегіями вивчення іноземної мови, що підтверджує робочу гіпотезу експериментального навчання, а, отже, й ефективність розробленої методики автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21