ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ МАТЕРИНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ:

ВІД Я. А. КОМЕНСЬКОГО ДО В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Автор(и)

  • О. Б. Петренко Рівненський державний гуманітарний університет

Ключові слова:

материнська педагогіка, Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, Я. Корчак, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, трансформація ідеї.

Анотація

У статі на основі хронологічно-проблемного підходу здійснено аналіз ідеї материнської педагогіки у спадщині видатних педагогів минулого. З’ясовано, що педагогічна ідея щодо виховання й призначення жінки-матері зазнала суттєвої трансформації – від обмеження біологічної ролі жінки до абсолютизації цінності материнського виховання для суспільства, відтак потребує об’єктивної оцінки, виокремлення раціонального відповідно до суспільного запиту і певної реалізації у соціумі.
Доведено, що видатні педагоги (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фенелон, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, М. І. Пирогов, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та ін.) у різні часи обґрунтовували
необхідність спеціальної підготовки матерів до виховання дітей. Їхні праці є вагомим доробком в історії педагогіки і потребують актуалізації на основі хронологічно-проблемного підходу. У ХVІІ–ХІХ ст. у педагогічній науці розвивалася теза про те, що якість виховання дітей прямо залежить від вихованості та освіченості жінки-матері. При цьому аргументувалась необхідність розпочинати виховання з надання освіти і необхідних знань матері, з написання спеціального підручника для матерів. У перші роки радянської влади питання материнської педагогіки розглядалось у контексті державної політики, якою сім’я, материнство визначались як додаткова сфера реалізації жінки, тому дівчат готували до виконання як професійних, так і домашніх функцій. «Лекції про виховання дітей» А. С. Макаренка були своєрідним посібником для батьків і мали на меті надати матерям і батькам знання з основ виховної методики, практичні поради щодо конкретних питань сімейного виховання. Василь Сухомлинський не лише обґрунтував теоретично, а й втілював практично в життя систему підготовки матерів до виховання дітей, при цьому усвідомив гостру потребу у спеціальних підручниках з материнської педагогіки. Він визначив мету, завдання, принципи, умови, форми і методи материнської педагогіки у контексті не лише соціокультурного й економічного рівня життя, політичних пріоритетів, а й на основі духовних цінностей, загальнонаціональних особливостей.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-29