УМАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • І.В. Ратинська Інститут проблем виховання НАПН України

Ключові слова:

моральна відповідальність, гуманізація виховного середовища, студенти, наукові підходи, партнерська взаємодія

Анотація

Статтю присвячено проблемі гуманізації виховного середовища закладу вищої освіти у вихованні моральної відповідальності студентів. Розглянуто основні наукові підходи (особистісно зорієнтований, компетентнісний, середовищний) та принципи (системності, гуманізму, зв’язку із життям, свідомості й активності, цілепокладання, партнерської взаємодії, мобільності, демократизму, поєднання цілеспрямованої виховної діяльності з ініціативою і самостійністю, зорієнтованості на позитивні сторони особистості) до виховання моральної відповідальності студентської молоді. Схарактеризовано умови гуманізації виховного середовища закладу вищої освіти, якими є: відмова від авторитарного стилю виховання; створення сприятливого морально-психологічного клімату в навчальному закладі; демократизація та самоврядування; партнерська взаємодія та ефективне спілкування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-28