ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:

ПЕРЕВАГИ І РИЗИКИ

Автор(и)

  • Г.В. Бєлєнька Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

інтеграція, інтегрований курс, дошкільна освіта, синкретизм, інтегратор.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність упровадження інтегрованих курсів у систему вищої освіти, зокрема курсу «Основи природничо-математичних наук з методикою» в практику підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Висвітлено підходи до побудови інтегрованого курсу – визначення його мети, завдань, структури. Представлено систему загальних та фахових компетенцій, що можуть бути сформовані у студентів за результатами його вивчення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-28