НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ:

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Т. І. Пантюк Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
  • М.П. Пантюк Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

освіта, реформування, формальна освіта, неформальна освіта, неперервна освіта, особистість, форми, методи, засоби.

Анотація

У статті проаналізовано специфіку сучасного освітнього простору під впливом процесів глобалізації, технізації, інтеграції, який потребує реалізації освіти впродовж життя людини. Визначено потребу удосконалення існуючого освітнього поля у змістовій та інструментальній площинах; доведено потребу не лише фахової підготовки, але й перепідготовки кадрів різного віку і профілю. З’ясовано, що сучасна освіта не задовольняє потреб населення щодо отримання якісної освіти та здобуття нових кваліфікацій і потребує якісного реформування. Новими, оптимальними формами освіти в умовах сьогодення може стати неформальна освіта у всій її різноманітності форм, методів, способів, засобів тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-29